Start


Vad är marknadsföring och varför skall jag, som småföretagare, ägna mig åt det? Säkert har de flesta ett ganska klart svar på dessa två frågor, trots det skall vi börja med att försöka definiera ordet marknadsföring, om inte annat så för att vi skall utgå från samma tolkning.

Jag misstänker att de flesta definierar marknadsföring ungefär som “alla slags aktiviteter som utförs med avsikt att öka försäljningen”. Sanningen är dock att det inte finns någon enhetlig svensk definition av vad marknadsföring är, så definitionen ovan kan väl duga lika gott som något annat och den stämmer också ganska bra med intentionerna i marknadsföringslagen, du visste väl att det finns en?. Den säger, “Marknadsföring och reklam är det fråga om, när ett budskap har ett kommersiellt syfte och ett kommersiellt innehåll”. Lagens skrivning skapar dock några frågor. Sponsring, bloggar som till exempel ladypard.se och annan kunskaps- och/eller åsiktskommunikation, vad är det? Till exempel sponsring är ju, om förutsättningarna uppfylls, avdragsgillt, det är reklam aldrig, men sponsring innebär väl i princip alltid någon form av reklam. Ja, vi behöver inte fortsätta utan kan nog redan nu vara överens om att det är lite förvirrande.

Kanske den amerikanska definitionen är bättre. American Marketing Association’s menar att marknadsföring är “alla de aktiviteter som vidtas och processer som genomförs i syfte att skapa, kommunicera, leverera och utbyta erbjudanden som har ett värde för kunder, partners och samhället i stort”. Om vi väljer att anamma den amerikanska definitionen blir det mera av en filosofi, där kunden och dennes behov och önskemål sätts i centrum för alla våra affärsaktiviteter.

Peter F. Ducker, ”The Grandfather of Management and Marketing”, uttryckte det så här, “Marknadsföring är inte bara så mycket mer än försäljning — det är över huvud taget inte en särskild aktivitet. Marknadsföring omfattar hela affären. Marknadsföring är affären sedd ur slutresultatets synvinkel — alltså med kundens ögon. Marknadsföring måste därför vara en angelägenhet och ett ansvar som genomsyrar alla delar av verksamheten”.

Så var hamnar vi? Vad är marknadsföring egentligen? Jag tycker fortfarande att vår första definition, “alla slags aktiviteter som utförs med avsikt att öka försäljningen” är bra. Den täcker in det mesta som de andra definitionerna säger om själva marknadsföringen. Det andra, som vi möjligen riskerar att missa med den definitionen, är att det också handlar om att ge budskapet en inramning, en filosofi som säger att allt vi gör påverkar kundens uppfattning om oss och därmed viljan att handla av oss. Men är det egentligen en definition av marknadsföring? Handlar det inte

mera om hur vi skall förhålla oss till marknadsföring, att marknadsföring inte är en separat, snarare en integrerad del i hela företagsidén och därmed har en avgörande betydelse i allt som rör företaget.

Två kända sidor som utnyttjat markandsföring på det här sättet är spelalivecasino.nu som informerar alla intresserade om spel på olika live casino. Live Roulette och black jack är bara två av många spel att spela på. Vill du spela på en sida mot faktura istället rekomenderar vi Casinomotfaktura.se, en sida som presenterar spel på casino på kredit. Letar ni efter inspiration spana gärna in sidorna.

Om vi accepterar definitionen att marknadsföring är “alla slags aktiviteter som utförs med avsikt att öka försäljningen” får vi för den här publikationen göra en avgränsning. Vi tar endast upp hur vi kan använda nättjänster och sociala medier för att marknadsföra vårt företag. Andra medier som till exempel tidningar, radio och TV diskuteras ej. Ytterligare en avgränsning. Vi tar bara upp de fria marknadsföringsmetoderna I princip alla sociala medier har även möjlighet för reklam via betalda tjänster. De flesta av dem lever trots allt på reklamintäkter. Vårt förslag är dock att du väntar med dessa tills du känner att du vet var du har ditt forum och också känner att du vill och kan satsa. Det som skrivs fram till vi börjar titta närmre på de olika sociala medierna är dock allmängiltigt och gäller oavsett i vilket media du kommer att marknadsföra ditt företag.

Vi har många års erfarenhet av reklam via sociala medier. Efter alla dessa år har vi arbetat med många olika kunder där vi har strävat efter att förbättra deras sociala medier. Nedan kan du läsa lite mer om deras upplevelse efter att de använt sig av de metoder vi beskriver här på sidan och de som vi erbjuder i vårt marknadsföringspaket.

Vi fick hjälp med att på ett bättre sätt nå ut till alla våra följare på instagram och facebook. Enkla tips som var lätta att implementera och som gav väldigt stora effekter. Tack vare alla på marknadsföringsocialamedier.se kunde vi se vår egna verksamhet växa och bli större utan att behöva lägga enorma pengar på det. Stort tack ska ni ha.

Vår verksamhet vänder sig till unga personer som älskar bandy men även deras föräldrar. Då nästan alla unga använder sig av sociala medier och deras föräldrar likaså kände vi stor press att synas i alla dessa medier. Det kan vara lättare sagt än gjort. Som tur är fick vi all hjälp och stöd som vi behövde av er. Nu är det inte ett stressmoment utan ett nöja att använda sig av reklam och information via de här kanalerna.

Filippa från ladypard.se