Facebook

Image 9

Hur man skapar en Facebooksida går utanför den här publikationens område, men det finns flera handledningar på nätet, till exempel den som finns i länklistan.

En sak som dock inte tas upp där är hur du ställer in “Facebook Audience Optimization”, det är dock viktigt att göra den inställningen för att kunna nå sin målgrupp.

När du skapat din sida går du till inställningar för att tillåta “Facebook Audience Optimization”. Vi skriver förvisso på svenska, men vet ju faktiskt inte var du som läser

Image 10

befinner dig och möjligheten till  “Facebook Audience Optimization” finns inte på alla språk. Så du kanske inte hittar det. Gå till inställningar, Generella inställningar. Klicka Edit för “Audience Optmimization”.

Markera rutan för att tillåta optimering och spara dina ändringar.

Image 11

Du kommer nu att ha fått en ny ikon i din “uppdateringsbox”. Samma ikon finns även i dialogrutan “Skapa nytt inlägg”.

När du klickar på ikonen kommer du att få upp dialogrutan för “Prefferd Audience”. Om du i stället får upp “News Feed Targeting” har du inte tillgång till “Audience Optimization”.

Skriv in intresse och Facebook kommer att visa det som antas vara ditt område. Du kan också se hur många du antas nå.

Ditt val kommer inte att begränsa vem som kommer att se ditt inlägg, men talar om för Facebook vilka intressegrupper du föredrar att ditt inlägg skickas till.

Image 12

Om du vill begränsa vilka som skall se ett inlägg kan du göra det i dialogrutan “Audience Restriction”.

Image 13 Image 14

Vad skall företagets inlägg handla om

Inläggen skall engagera dina läsare. Engagerade läsare blir “följare” och bidrar till att sprida dina inlägg. Ge tips om produkter, berätta om nyheter som är på gång inom företaget, försök att få läsarna aktiva, till exempel genom att komma med idéer eller synpunkter. För att lyckas hålla intresset uppe, måste du vara aktiv med inlägg, det gäller alla sociala media, men i allra högsta grad på Facebook. En dag i veckan, den dag då din målgrupp är mest aktiv, bör du göra ett inlägg. Var samtidigt aktiv med att besvara, kommentera andra inlägg. Marknadsföring handlar till stor del om att synas.

Följ upp ditt inlägg

Under “insikter” kommer du att kunna se statistik för din Facebook-sida följ den för att analysera resultatet av ditt arbete med att marknadsföra företaget. Se efter vad som har störst genomslagskraft.