Länklista

Marknadsföringslagens svarta lista

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Tillkannagivande-2008487-me_sfs-2008-487/

Marknadsföringslagen i sin helhet

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Marknadsforingslag-2008486_sfs-2008-486/

Konsumentverket om marknadsföring

http://www.konsumentverket.se/foretagare/

E-handelsdirektivet

(som html)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000L0031&from=SV

(som PDF)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0031&from=SV

Best Practices by Vertical

http://research.frac.tl/content-best-practices-by-vertical

IIS

http://www.internetstatistik.se/amnen/sociala-medier/

Skapa en Facebooksida för företaget

https://smampion.se/nyheter/skapa-facebooksida-for-foretag

Skapa en företagssida på Instagram

http://www.smelink.se/instagram-for-foretag-guide.html

 Skapa en företagssida på LinkedIn

https://hjalp.linkedin.com/app/answers/detail/a_id/6481/~/l%C3%A4gga-till-en-f%C3%B6retagssida

Skapa en företagssida på Pintarest

http://www.sitedirect.se/pinterest-for-e-handlare/

Skapa en företagssida på Twitter

http://www.foretagande.se/5-enkla-steg-till-att-fa-ditt-foretag-pa-twitter/.