Marknadsföringsplan

Image 4

Vi har tidigare konstaterat att marknadsföring inte går att se som en fristående del utan bör genomsyra alla företagets delar, men varför är det viktigt?

Vårt varumärke, alltså hur kunderna ser på vårt företag, påverkas av vår marknadsföring. Vår marknadsföring kostar och påverkar därmed hela företagets ekonomi.

Vår marknadsföring får konsekvenser för företaget, är vi förberedda på dessa? All marknadsföring har ett syfte, är vi medvetna om syftet och beredda på dess konsekvenser?

Effektiv marknadsföring är mätbar. Hur skall jag mäta min marknadsföring?

Marknadsföring är målinriktad. Känner jag till min målgrupp?

Det finns flera skäl, men som vi kan se är marknadsföring långt mer än att sätta in en annons i ett media. Därför behöver vi också en marknadsföringsplan som strukturerar vårt handlande.

Så hur sätter man då upp en marknadsföringsplan? Först måste man göra lite förarbete. När du har gott om tid (nej, det innebär inte att det här behöver ta speciellt lång tid, bara att du skall känna dig avkopplad och ha tid att fundera över ditt företagande), sätter du dig ner och skriver upp följande.

  1. Vad är det du säljer och vad ger det kunden?
  2. Pris, plats, unikhet.
  3. Vilken är din målgrupp?
  4. Vilken strategi skall du använda?
  5. Vad vill du åstadkomma?
  6. Skriv ner din marknadsplan

Jaha, blev du klokare av det här? Knappast, så då tar vi oss igenom en punkt i taget och ser vad de skall innehålla.

  1. Vad är det du säljer och vad ger det kunden?

Under den här rubriken beskriver du din produkt, eller om du har flera, dina produkter, blanda dock inte, utan arbeta med en produkt åt gången. Det har du nytta av senare om du skall göra en insats för en specifik produkt.

Beskriv också vilka fördelar din(a) produkt(er) har för kunden. Ett tips är att spana in it-konsulten om du vill lära dig mer om detta. Vad skiljer din produkt från konkurrenternas? Genom att känna sina konkurrenters produkter kan man jämföra med sitt eget erbjudande. Har du inga konkurrenter är det ju bra. Beskriv då i stället hur din produkt förhöjer tillvaron för kunden.

Du kan skriva berättande (enklare) eller med nyckelord. Om du skriver berättande markerar du sedan dina nyckelord, det är de du skall använda i din marknadsföring.

Hela punkt 1 handlar egentligen om kommunikation. Hur du skall kommunicera med din målgrupp. Kom ihåg att all kommunikation skall vara positiv. Din produkt säljer inte för att dina konkurrenters produkt är sämre, den säljer för att din är bättre.

  1. Pris, plats, unikhet

Beskriv det här väl eftersom det är kritiska punkter när det gäller konkurrenskraftig positionering. Vad är det du bygger din försäljning på? Att du håller ett lågt pris? Att dina produkter är tillgängliga snabbt och enkelt? Att din produkt är unik eller har/ger unika egenskaper? Är det kanske något annat som kvalité eller rabatter? Du kan knappast erbjuda allt i en och samma produkt.

Återigen, jämför med vad eventuella konkurrenter säljer sin produkt på.

Marknadsför de sig som prispressare och har ett lågt pris är det kanske inte pris du skall bygga din försäljning på.

  1. Vilken är din målgrupp?

Gör en profil över din idealkund. Beskriv kunden efter kön, ålder, boende, inkomst, livsstil och så vidare. Ställ dig själv frågor som, är mina kunder konservativa eller innovativa? Är de ledare eller följare, utåtriktade eller introverta, traditionella eller moderna? Hur handlar de det du har att erbjuda? Hur ofta handlar de, hur mycket? Är dina kunder eller din produkt säsongsbetonad? När du satt ihop en profil över din idealkund kan du gå tillbaka till punkt 2. Hur passar din idealkund in på det sätt som du valt att bygga din försäljning på? Kanske du kommer fram till att en annan produktprofilering stämmer bättre in för din målgrupp.

Genom att lära känna vår idealkund lär vi oss också hur vi bättre skall marknadsföra vår produkt. Vilka medier vi skall satsa på och vilka platser i mediet som det är troligast att våra idealkunder kommer att besöka.