Sociala medier

Vilka medier skall man använda och när skall man använda dem? Det finns naturligtvis forskning på området. Den som hänvisas till här, gäller USA, men det finns ingen anledning att tro att den skiljer sig nämnvärt i andra länder.

Inlägg som postades på vardagar fick 317 % fler delningar än de som postades på Lördagar eller Söndagar.

Längden på inlägget inverkar på hur mycket det delas. Ett inlägg i sociala medier bör inte, mer än undantagsvis överskrida 80 ord, men kan gärna innehålla länk till fulltext som finns till exempel på företagets webbsida.

Bästa dagen för att publicera innehåll som handlar om mat är måndagar.

Vilka sociala medier bör man satsa på

Den överlägst största är Facebook. Där gick det mer än 340 % fler delningar än på någon av de a

ndra medierna som jämfördes.

Image 7

 

Enda signifikanta skillnaden från resultatet gällde högproducerande utgivare inom matsektorn, som fick 51 % på Pinterest. Twitter fick en stark andraplacering både från låg- och högproducerande utgivare inom resor, hälsa och nyheter. Hälsa, livsstil, mat och utbildning fick en relativt stark genomslagskraft på Pinterest. LinkedIn var relativt starka inom framförallt det litterära spektrat.

Vilken dag ger bäst genomslagskraft

Efter att du identifierat vilka nyckelord, vilka nätverk, vilka starka personer, som kan hjälpa din marknadsföring återstår egentligen bara vilka dagar du bör publicera dig på.

Image 8

Volymmässigt delas flest inlägg på onsdagar, ungefär 50 % färre inlägg delas på lördagar och söndagar. Men spektrat är stort. De som skriver om affärsangelägenheter har sina toppar på tisdagar och torsdagar. De som inte skriver så ofta, men skriver om finanssektorn har sin topp på fredagar och som nämnts tidigare, matsektorn har sin topp på måndagar. På “Content, Best Practices by Vertical”, kan du ladda ner resultat för bilar, utbildning, finanser, mat, teknologi, resor, hälsa, affärsverksamhet, underhållning, och nyheter. Kom ihåg att undersökningen gjorts i USA och kanske inte helt överensstämmer med våra förhållande.

För aktuell svensk statistik kan du gå till  IIS hemsida, via statistiken här kan du till exempel få en uppfattning om på vilka sociala medier din målgrupp är mest aktiv.